top of page

Publicaties

Say-how

Naast de inbreng van expertise en ervaring van elk van de leden, profileert het Instituut zich momenteel op verschillende onderzoekslijnen binnen het kader van duurzame ontwikkeling. 

Rapporten

Blommaert C., Devriendt S., Borgo E.,Michielsen K., Het bepalen van de te behalen doelstellingen in het kader van de uitvoering van de Agenda 2030. Rapport. Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw, Brugge, 2021.

Mazijn B., Devriendt S., Blommaert C. en Borgo E., Onderzoek en analyse van de megatrend ‘toenemende schaarste van belangrijke grondstoffen’ en de impact van deze trend op het behalen van de Sustainable Development Goals (SDGs). Rapport. Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw, Brugge, 2018.

Mazijn B., Life cycle assessment (LCA) in policies, with a focus on sustainable/green public procurement. Report. Research assignment by UN Environment (Life Cycle Initiative), Paris, 2018.

Orsini M., Mazijn B., Nols L., Noël L., Devriendt S. et Lavrysen L., Évaluation de la politique fédérale au regard des engagements pris dans le cadre du programme de développement durable à l’Horizon 2030 des Nations Unies. Rapport Final, ICEDD asbl & ISO vzw, 2017.

Debruyne L., Triste L., Wustenberghs H., Mazijn B. en Marchand F., Agro-ecologie als hefboom voor educatie voor duurzame land- en tuinbouw: doorlichting van actoren, aanbod, omkadering en aanbevelingen voor het beleid. Eindrapport. ILVO, Merelbeke, 2017.

Mazijn B. en Devriendt S., (2016), Klimaatneutraliteit in/van de stad: wat doen andere centrumsteden in Vlaanderen?. Rapport in opdracht van de Stad Brugge. Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw, Brugge, 28 pp.

Mazijn B., (2016), ‘Overleg met sociale partners, lid van het Klimaatforum (Stad Brugge). Rapport in opdracht van de Stad Brugge. Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw, Brugge, 12 pp.

Mazijn B., Tweedehands = duurzaam. Rapport in opdracht van Oxfam Solidariteit. Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw, Brugge, 19 pp, 2014.

Mazijn B., Ketens textiel en informatica: nieuw versus tweedehands. Rapport in opdracht van Oxfam Solidariteit. Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw, Brugge, 26 pp, 2014.

Mazijn B. en Devriendt S., (2013), Naar een ‘nieuwe industrialisering’ van en voor de metaalsector. Een kringloopeconomie binnen de context van duurzame ontwikkeling. Rapport in opdracht van ABVV Metaal. Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw, Brugge, 190 pp.

Mazijn B., (2013), Naar een ‘nieuwe industrialisering’ van en voor de metaalsector. Een kringloopeconomie binnen de context van duurzame ontwikkeling. Rapport in opdracht van ABVV-Metaal - Samenvatting. Instituut voor Duurzame Ontwikkeling vzw, Brugge, 40 blz.

Mazijn B., (2013), Naar een ‘nieuwe industrialisering’ van en voor de metaalsector. Specifieke kwetsbaarheid van bedrijven in Limburg. Rapport in opdracht van ABVV Metaal. Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw, Brugge, 56 pp.

Mazijn B., Devriendt S. en Vandermeeren J., (2013), Onderzoek naar geschikte duurzaamheidsindicatoren voor de evenementsector. Rapport in opdracht van de POD Duurzame Ontwikkeling. Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw, Brugge, 16 pp en bijlagen.

Mazijn B., Devriendt S., Storme N. en Vandermeeren J., Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen. Onderzoeksrapport, Vlaamse Overheid, Departement Werk en Sociale Economie, 114  pp, januari 2012.

Mazijn B. en Devriendt S., ESF – Studie- en begeleidingsopdracht ‘Bevorderen van duurzaam en transparant ondernemen in Vlaanderen’. Eindrapport, Vlaamse Overheid, Departement Werk en Sociale Economie, 72 pp, januari 2012.

Mazijn B., Studie ‘Bevorderen van duurzaam en transparant ondernemen in Vlaanderen’. Vlaamse Overheid – Departement Werk en Sociale Economie, Brussel, 37 pp., september 2010.

Boeken

Mazijn, B. (Ed.). 2016. EESD2016 – Proceedings of the 8th International Conference on Engineering Education for Sustainable Development (Bruges, 4-7 September 2016) – Building a circular economy together. Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw, Brugge.

Mazijn B., Chapter 33 - Sustainable procurement based on life cycle costing; in Sonnemann G. et al. (Eds.), Life Cycle Approaches to Sustainable Regional Development, Taylor & Francis Books.

Mazijn B., Chapter 14 - Towards life cycle sustainability assessment, including social life cycle assessment; in Sonnemann G. et al. (Eds.), Life Cycle Approaches to Sustainable Regional Development, Taylor & Francis Books.

Mazijn, B. & Revéret, J.-P. (2015). Life cycle sustainability assessment: a tool for exercising due diligence in life cycle management. In G. Sonnemann & M. Margni (Eds.), Life cycle management (pp. 51–64). Springer Open.

Mazijn B., Het beleid inzake duurzame ontwikkeling in België, met een focus op ‘armoede en sociale uitsluiting’, pp. 180-193; in Dierckx D., Coene J. en Raeymaeckers P. (red.), Armoede en Sociale Uitsluiting – Jaarboek 2014. Acco Leuven/ Den Haag.

Mazijn B. en Gouzée N., De samenleving in beweging. België op weg naar duurzame ontwikkeling? ISBN: 978-90-571-8168-9, ASP Editions, Brussel, 2012, 208 pp.

Mazijn B. et Gouzée N., La société en movement. La Belgique sur la voie de développement durable? ISBN: 978-90-571-8195-5, ASP Editions, Bruxelles, 2012, 208 pp.

Ciroth A., Finkbeiner M., Hildenbrand J., Klöpffer W., Mazijn B., Prakash S., Sonnemann G., Traverzo M., Ugaya C., Valdivia S. and Vickery G., Towards a Life Cycle Sustainability Assessment - Making informed choices on products. ISBN: 978-92-807-3175-0, UNEP-DTIE, Paris, 2011, 64 pp.

Demeulenaere B. en Mazijn B., Handleiding voor de toepassing van de Levenscycluskost (Life Cycle Cost Analysis – LCC) bij (duurzame) overheidsopdrachten. Wettelijk Depot D/2012/11945/10, POD Duurzame Ontwikkeling, Brussel, 2011, 104 pp.

Demeulenaere B. en Mazijn B., Manuel pour l’utilisation de l’analyse des coûts du cycle de vie (ACCV) dans les marchés publics (durables). Dépôt légal D/2012/11945/10, SPP Développement Durable, Bruxelles, 2011, 104 pp.

Benoît C. en Mazijn B. (Red.), Richtlijnen voor de Sociale Levenscyclus-Analyse van Producten - Richtlijnen voor een sociale en sociaaleconomische LCA, ter aanvulling van een milieugerichte LCA en van een analyse van de levenscycluskosten, als bijdrage tot de volledige beoordeling van goederen en diensten in de context van duurzame ontwikkeling. ISBN: 978-92-807-3136-1, UNEP-DTIE, Paris, 2009 (2011), 108 pp.

Artikels

Sureau S., Mazijn B., Russo Garrido S. & Achten W. (2017), Social Life-cycle Assessment frameworks: a review of criteria and indicators proposed to assess social and socioeconomic impacts. International Journal of Life Cycle Assessment.

Wildemeersch, J., Timmerman, E., Mazijn, B., Sabiou, M., Ibro, G., Garba, M., & Cornelis, W. (2015). Assessing the constraints to adopt water and soil conservation techniques in Tillaberi, Niger. Land Degradation and Development.

Mazijn, Bernard. (2014). To be or not to be: LCA & LCSA. In ECOTIPS, 19(6), 6–7.

Valdivia, S., Ugaya C., Hildenbrand J., Traverso M., Mazijn B. and Sonnemann G., A UNEP/SETAC approach towards a life cycle sustainability assessment — our contribution to Rio+20. Springer, The International Journal of Life Cycle Assessment, online, November 2012.

Mazijn B., Sociale levenscyclusanalyse – Bedoel je ‘groen’ of ‘duurzaam’? Ecotips – Trends in sustainability – Editie: Groene producten, jaargang 16, n° 3, juni-juli 2011.

Benoît-Norris C., Vickery-Niederman G., Valdivia S., Franze J., Traverso M., Ciroth A. and Mazijn B., Introducing the UNEP/SETAC methodological sheets for subcategories of social LCA. International Journal of Life Cycle Assessment, 2011-05-31, Springer Berlin / Heidelberg, ISSN: 0948-3349, pp. 1- 9.

Presentaties

Mazijn B., De wereldwijde oorlog om grondstoffen met gevaar voor de technologische en economische ontwikkeling van de samenleving in ons land en bij uitbreiding Europa. De Gouden Boom, Brugge, 10 december 2018.

Mazijn B., Onderzoek en analyse van de megatrend ‘toenemende schaarste van belangrijke grondstoffen’ en de impact van deze trend op het behalen van de Sustainable Development Goals (SDGs). Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling, Brussel, 29 november 2018.

Mazijn B., De wereldwijde oorlog om grondstoffen: een bedreiging voor een duurzame ontwikkeling van (onze) samenleving. Actueel Denken en Leven, Brugge, 20 november 2018.

Mazijn B., De uitdaging van kritieke materialen integreren. Workshops ‘Circulaire Economie’. Brussel, 19 oktober 2018.

Orsini M. et Mazijn B., Évaluation de la politique fédérale au regard des engagements pris dans le cadre du programme de développement durable à l’Horizon 2030 des Nations Unies. IFDD, Brussels 19 Octobre 2017.

Mazijn B., Kritische grondstoffen voor de metaalsector: wat met de specifieke kwetsbaarheid? Middag van duurzame ontwikkeling : ‘Zijn de SDGs bestand tegen megatrends?’, FIDO, Brussel, 5 oktober 2017.

Mazijn B., Agro-ecologie als hefboom voor educatie voor duurzame land- en tuinbouw: beleidsaanbevelingen. ILVO, Gent, 23 februari 2017.

Mazijn B., Klimaatverandering en hernieuwbare energie. Zondagslezing, Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging én Vermeylenfonds , Brugge, 25 september 2016.

Mazijn B., Risico op materialenschaarste in een bedrijf : empowerment van de délégué. Studiedag ‘Circulaire Economie’, SERV en MINA-raad, Mechelen, 13 september 2016.

Mazijn B., Klimaatverandering: niet ver van jouw bed ! Gastlezing op de ‘Prijsuitreiking aan de ‘Meest sociaal verdienstelijke leerlingen – GO! Scholengroep Brugge-Oostkust’, Brugge, 17 april 2016.

Mazijn B., Social Life Cycle Assessment within the context of sustainable development. FRNS LCA Contact Group, Université de Liège, 19 November 2015.

bottom of page