top of page

Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling

Solidariteit in tijd en ruimte

Het Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw (IDO vzw) werd op 7 september 2011 te Brugge opgericht. De vereniging zonder winstoogmerk situeert zich aan de ‘Zuidelijke Noordzee’ en staat voor ‘Solidariteit in ruimte en tijd’: dit zijn meteen de twee baselines van de vereniging.

Het IDO vzw kan beschouwd worden als de erfgenaam van de projecten omtrent duurzame ontwikkeling die sedert 2007 werden uitgevoerd in de schoot van het Regional Centre of Expertise Southern North Sea (RCE-SNS), dat eind 2007 werd opgezet, door het United Nations University - Centre For Comparative Regional Integration Studies (UNU-CRIS) te Brugge. Als een interregionaal RCE voor de Belgische, Franse, Britse en Nederlandse regio’s die aan de zuidelijke Noordzee grenzen lag de focus op educatie voor duurzame ontwikkeling.

Het onderzoeksteam

Het interdisciplinaire team van het Instituut wordt gevormd door collega's waarmee wordt samengewerkt op projecten, sommige met een specifieke opdracht. Afhankelijk van de aard van het project betrekken we andere onderzoekers met de nodige expertise. 

bottom of page