top of page

Onze diensten

Bij de operationalisering van duurzame ontwikkeling zijn echter ‘know-how’, ‘say-how’ en ‘do-how’ alle drie van belang, of in het Nederlands het kunnen ‘weten’, ‘zeggen’ en ‘doen’. De kerntaak van het IDO vzw is bij te dragen tot het eerste luik (‘know-how’): het wetenschappelijk onderzoek. Op die manier kan het Instituut input leveren aan ‘educatie’ (‘say-how’) of aan ‘implementatie’ (‘do-how’), door zelf initiatief te nemen of via derden.

Drie Boeken Houden

Know-how

Naast de inbreng van expertise en ervaring van elk van de leden, profileert het Instituut zich momenteel op verschillende onderzoekslijnen binnen het kader van duurzame ontwikkeling. 

Say-how

Elk van de leden van het Instituut heeft expertise en ervaring in formele, non-formele en/of informele educatie (lees: onderwijs en training)

Do-how

Onder deze noemer vallen grote projecten waar het Instituut op inzet samen met partners. In de loop van de tijd kunnen deze natuurlijk wijzigen. Vaak zal ook een eigen website worden gecreëerd voor het doelpubliek.

Say-how

Zoals op de Home-pagina aangegeven is de ‘say-how’ van belang. De output van de activiteiten van het Instituut is hiervan het beste bewijs. Boeken, artikels, rapporten en presentaties zijn de concrete resultaten.

Bedrijfsconferentieruimte
bottom of page