top of page

Projecten

Do-how

Onder deze noemer vallen grote projecten waar het Instituut op inzet samen met partners. In de loop van de tijd kunnen deze natuurlijk wijzigen. Vaak zal ook een eigen website worden gecreëerd voor het doelpubliek.

EESD 2016

Alles begon in 1997 met een beleidsplan aan de Technische Universiteit te Delft om duurzame ontwikkeling in hun onderwijs te integreren. Het was de start van een vijfjarig programma aan de TU Delft met in 2002 als afsluitend hoogtepunt de organisatie van de allereerste conferentie ‘Engineering Education for Sustainable Development’ (EESD).

Andere collega’s in Europa en in de wereld begonnen zich ook te interesseren voor de thematiek. Het plan werd opgevat om tweejaarlijks een nieuwe EESD-conferentie te organiseren: UPC Barcelona (Spanje) was in 2004 de leidende universiteit, een consortium van onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten trok in 2006 te Lyon en Saint-Etienne (Frankrijk) de kar, de TU Graz (Oostenrijk) organiseerde samen met andere universiteiten en organisaties de conferentie in 2008 én Chalmers University in Gotenburg (Zweden) was aan zet in 2010.

Toen is beslist om op het Europese continent de conferentie 3 à 4-jaarlijks te organiseren met tussendoor een EESD-bijeenkomst op een ander continent. Voor de EESD2013 nam de University of Cambridge (Verenigd Koninkrijk) het voortouw, terwijl in de lente van 2015 de University of British Columbia (Canada) gastheer was om de ‘Engineering Education for Sustainable Development’-conferentie te organiseren (EESD2015).

Het Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw, aangezocht door de allereerste organisatoren, organiseerde EESD2016 (4-7 september 2016, Brugge, België) in een samenwerkingsverband met lokale academische instellingen en instituten

Social LC Alliance

Een van de onderzoekslijnen van het Instituut betreft 'duurzame productie- en consumptiepatronen': klik hier voor een samenhangende beschrijving.

Het is binnen deze context dat de oprichting van de Social LC Alliance moet worden gezien. Dit samenwerkingsverband is een ​​platform, een kenniscentrum en een lerend netwerk van deskundigen uit bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en instituten, kennisinstellingen en consultanten, overheden en andere relevante actoren. Het is de bedoeling om - elk vanuit zijn of haar eigen specifieke kennis - samen een alliantie te vormen waarbinnen kan worden samengewerkt, vooral rond 'life cycle sustainability assessment' (LCSA).

Het Instituut heeft tussen 2010 en 2016 bijgedragen aan de oprichting, de coördinatie en de verdere ontplooiing van de Social LC Alliance, o.a. door de administratie van de website, LinkedIn-groep en het Slack-platform.

RCE-SNS

Een van de ‘flagship’-projecten gedragen door het Instituut betreft het Regionaal Centrum van Expertise inzake Educatie voor Duurzame Ontwikkeling aan de Zuidelijke Noordzee: Vlaanderen, Nord-Pas-de-Calais, Zuid-Engeland (in het bijzonder Kent en Sussex), en Zeeland. Meer informatie op de website www.rce-sns.org, maar hier al even duiden.

In het kader van het Decennium voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (DEDO) riep de Universiteit van de Verenigde Naties (UNU) op om netwerken voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) uit te bouwen voor de promotie van EDO en als expertisecentra voor het opzetten van onderzoek rond EDO. Dit resulteerde in de oprichting van Regionale Expertisecentra (RCE’s) voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling.

RCE’s  streven ernaar de einddoelen van het DEDO te verwezenlijken door de globale doelstellingen ervan te vertalen naar de context van de lokale gemeenschappen waarin ze opereren. Deze doelstellingen worden vervolgens gerealiseerd doordat de RCE’s optreden als katalysators voor instellingen die opkomen voor EDO via formele, non-formele en informele educatie, doordat ze geschikte platforms voorzien om informatie en ervaringen uit te wisselen en om de dialoog tussen de regionale stakeholders te bevorderen via partnerships voor duurzame ontwikkeling. De RCE’s ontwikkelen ook regionale kennisbanken om EDO te ondersteunen en om de doelstellingen ervan efficiënt te propageren. Dit kan gebeuren door in opleidingsprogramma’s te voorzien, door research op het vlak van EDO te faciliteren, door sensibilisatiecampagnes op te zetten en door de kwaliteit van en de toegang tot EDO in de regio te verbeteren.

RCE’s zijn niet alleen belangrijk voor de regio zelf, waar ze een unieke kans bieden om leren en ontwikkelen op het vlak van DO te propageren, maar ook op het internationale niveau, waar ze mee helpen bouwen aan de Internationale Leerruimte voor Duurzame Ontwikkeling (Global Learning Space for Sustainable Development). Het Instituut voor Gevorderde Studies van de Verenigde Naties (UNU-IAS) steunt RCE’s over de hele wereld, die instaan voor een structuur op het vlak van strategie, beste praktijken en succesvolle technieken, die vervolgens vertaald kan worden naar deze regionale niveaus.

Na jaren (2007-2011) voeding te hebben gegeven aan het RCE-SNS vanuit de invalshoek ‘hoger onderwijs’, werd met de oprichting van het Instituut beslist om het RCE-SNS te dragen vanuit de onderzoeksactiviteiten en de andere inspanningen op het vlak van educatie.

bottom of page