top of page
Kalme zee

Welkom bij IDO vzw

Het Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling

Solidariteit in tijd en ruimte

Het Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling

Het Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw (IDO vzw) werd op 7 september 2011 te Brugge opgericht. De vereniging zonder winstoogmerk situeert zich aan de ‘Zuidelijke Noordzee’ en staat voor ‘Solidariteit in ruimte en tijd’: dit zijn meteen de twee baselines van de vereniging.

 De kerntaak van het IDO vzw is bij te dragen tot het eerste luik (‘know-how’): het wetenschappelijk onderzoek. Op die manier kan het Instituut input leveren aan ‘educatie’ (‘say-how’) of aan ‘implementatie’ (‘do-how’), door zelf initiatief te nemen of via derden.

Het Instituut stelt zijn expertise en ervaring ter beschikking van stakeholders die hieraan eveneens willen meewerken. Hiertoe worden verschillende onderzoekslijnen van kennis (verder) ontwikkeld.

Het interdisciplinaire team van het Instituut wordt gevormd door collega's waarmee wordt samengewerkt op projecten, sommige met een specifieke opdracht. Afhankelijk van de aard van het project betrekken we andere onderzoekers met de nodige expertise. 

Contact

0472917111

Thanks for submitting!

bottom of page