Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur telt momenteel drie leden: de voorzitter, Luk VAN LANGENHOVE, de ondervoorzitter, Sander DEVRIENDT en de afgevaardigd bestuurder, Bernard MAZIJN. Het voornemen is er steeds om andere leden aan te trekken waarvan er door de Algemene Vergadering maximaal 6 als bestuurder zouden kunnen worden benoemd.