Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering wordt samengesteld uit alle effectieve leden, die beschikken over de volheid van rechten en plichten. De Algemene Vergadering bestaat uit volgende leden:

Luk Van Langenhove
Bernard Mazijn
Philippe De Lombaerde
Sander Devriendt
Liliana Lizarazo Rodríguez

De statuten van de vzw bepalen dat kandidaat effectieve leden hun kandidatuur schriftelijk kunnen indienen bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van de vereniging.

We danken Prof. dr. Rietje van Dam-Mieras, emeritus hoogleraar Duurzame Ontwikkeling en Onderwijsinnovatie Universiteit Leiden, voor haar jaren lang engagement in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van het Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw.