Informes

A continuación se enumeran una serie de informes de estudios científicos que fueron concebidos con el respaldo del Instituto o auspiciados por la UNU-CRIS en aquellos previos a la existencia del mismo. La descarga de los mismos será posible solo en los casos en los que el dueño de los derechos haya dado permiso expreso para ello.

Mazijn B., Devriendt S., Blommaert C. en Borgo E., Onderzoek en analyse van de megatrend ‘toenemende schaarste van belangrijke grondstoffen’ en de impact van deze trend op het behalen van de Sustainable Development Goals (SDGs). Rapport. Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw, Brugge, 2018.

Mazijn B., Life cycle assessment (LCA) in policies, with a focus on sustainable/green public procurement. Report. Research assignment by UN Environment (Life Cycle Initiative), Paris, 2018.

Orsini M., Mazijn B., Nols L., Noël L., Devriendt S. et Lavrysen L., Évaluation de la politique fédérale au regard des engagements pris dans le cadre du programme de développement durable à l’Horizon 2030 des Nations Unies. Ra

pport Final, ICEDD asbl & ISO vzw, 2017.

Debruyne L., Triste L., Wustenberghs H., Mazijn B. en Marchand F., Agro-ecologie als hefboom voor educatie voor duurzame land- en tuinbouw: doorlichting van actoren, aanbod, omkadering en aanbevelingen voor het beleid. Eindrapport. ILVO, Merelbeke, 2017.

Mazijn B. en Devriendt S., (2016), Klimaatneutraliteit in/van de stad: wat doen andere centrumsteden in Vlaanderen?. Rapport in opdracht van de Stad Brugge. Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw, Brugge, 28 pp.

Mazijn B., (2016), ‘Overleg met sociale partners, lid van het Klimaatforum (Stad Brugge). Rapport in opdracht van de Stad Brugge. Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw, Brugge, 12 pp.

Mazijn B., Tweedehands = duurzaam. Rapport in opdracht van Oxfam Solidariteit. Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw, Brugge, 19 pp, 2014.

Mazijn B., Ketens textiel en informatica: nieuw versus tweedehands. Rapport in opdracht van Oxfam Solidariteit. Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw, Brugge, 26 pp, 2014.

Mazijn B. en Devriendt S., (2013), Naar een ‘nieuwe industrialisering’ van en voor de metaalsector. Een kringloopeconomie binnen de context van duurzame ontwikkeling. Rapport in opdracht van ABVV Metaal. Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw, Brugge, 190 pp.

Mazijn B., (2013), Naar een ‘nieuwe industrialisering’ van en voor de metaalsector. Een kringloopeconomie binnen de context van duurzame ontwikkeling. Rapport in opdracht van ABVV-Metaal - Samenvatting. Instituut voor Duurzame Ontwikkeling vzw, Brugge, 40 blz.

Mazijn B., (2013), Naar een ‘nieuwe industrialisering’ van en voor de metaalsector. Specifieke kwetsbaarheid van bedrijven in Limburg. Rapport in opdracht van ABVV Metaal. Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw, Brugge, 56 pp.

Mazijn B., Devriendt S. en Vandermeeren J., (2013), Onderzoek naar geschikte duurzaamheidsindicatoren voor de evenementsector. Rapport in opdracht van de POD Duurzame Ontwikkeling. Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw, Brugge, 16 pp en bijlagen.

Mazijn B., Devriendt S., Storme N. en Vandermeeren J., Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen. Onderzoeksrapport, Vlaamse Overheid, Departement Werk en Sociale Economie, 114  pp, januari 2012.

Mazijn B. en Devriendt S., ESF – Studie- en begeleidingsopdracht ‘Bevorderen van duurzaam en transparant ondernemen in Vlaanderen’. Eindrapport, Vlaamse Overheid, Departement Werk en Sociale Economie, 72 pp, januari 2012.

Mazijn B., Studie ‘Bevorderen van duurzaam en transparant ondernemen in Vlaanderen’. Vlaamse Overheid – Departement Werk en Sociale Economie, Brussel, 37 pp., september 2010.